Everything is Everything

 
In haar alomvattende, environment-tentoonstelling Everything is Everything presenteert Tracey Snelling verschillende nieuwe multimedia-installaties en sculpturen, waaronder werk dat ze maakte tijdens haar recente verblijf in Beijing en Zhujiajiao in China. In haar door video tot leven gewekte gebouwen en lokalen en ook levensgrote installaties en neonreclame, creëren Snellings culturele referenties fascinerende dichotomieën, schisma’s, contrapunten en convergenties. Een voorbeeld van een dergelijke complexe configuratie is Oakland Sideshow (2013), waarin een met graffiti bedekte replica te zien is van een gebouw dat dienst doet als Upperkutz kapsalon, Latijns-Amerikaans restaurant en fitnesscenter voor boksers. Het staat bovenop het gebouw van de African People’s Socialist Party en op een kleine heuvel waarop het model van een opgefokte auto rondjes draait – een knipoog naar de in Oakland, California populaire dragraces. Hoewel Snelling niet probeert om exacte beelden te reconstrueren van plaatsen die ze heeft bezocht, beginnen de installaties terwijl men erdoorheen wandelt, verhalen te vertellen over haar omzwervingen in grote of kleine steden en in verlaten gebouwen. Het is meteen duidelijk door welke plaats ze geïnspireerd zijn, maar toch ervaart de toeschouwer deze installaties, met miniatuurbeelden, projecties en gevonden voorwerpen, niet als een directe afspiegeling van de landen die ze vertegenwoordigen. In plaats daarvan beginnen deze werken door hun wisselwerking met elkaar, een soort geabstraheerde, samengesmolten versie te vormen van de manier waarop ervaringen zich met elkaar vermengen en verbindingen vormen die soms zo sterk zijn dat verschillen tussen de ene plaats en de andere, die duizenden kilometer van elkaar vandaan kunnen liggen, vervagen en in twijfel worden getrokken.

Met deze tentoonstelling richt Snelling onze aandacht op een soort pastiche van steden, culturele iconografie en het alomtegenwoordige souvenir of kleinood, die ook een weerklank heeft in tal van andere aspecten van het dagelijkse leven. Everything is Everything is een soort reisdagboek of fotoalbum, maar doet ook het dreigende beeld van onze krimpende wereld opdoemen. Wij kunnen niet alleen gemakkelijker plaatsen bezoeken waar mensen in het verleden alleen maar konden van dromen, maar ook als we er niet fysiek heengaan, hebben we toegang tot talloze aspecten van hun cultuur, politiek, kunst en geschiedenis.

In Everything is Everything geeft Snelling de toeschouwer de kans om deze consequente meanderende manier van leven in realtime te ervaren. Hij kan in één hoekje halt houden om de eenvoudige schoonheid te bewonderen van een gipsen Griekse sculptuur uit de souvenirwinkel, terwijl net daarboven felle neonreclames de schreeuwerige sfeer van het zuiden van de States oproepen. Communist Apartment 1 (2013), een ander werk in gemengde technieken dat in samenwerking met kunstenaar Idan Levin tot stand kwam, heeft de vorm van een appartementencomplex in miniatuur, waarvan de vensters fragmenten uit Chinese en Russische films projecteren. Beelden van uitgeleefde, oubollige kamers met daarin de gezichten van ongelijksoortige bewoners, brengen de sculptuur tot leven. De fusies die Snelling zo tot stand brengt, compliceren de vaak ingewikkelde manier waarop mensen op het eenvoudigste menselijk niveau met elkaar omgaan, nog meer. Zoals uit de titel Everything is Everything blijkt, biedt de tentoonstelling inzicht in de manier waarop fragmenten, door hun accumulatie, natuurlijke onderlinge verbanden doen ontstaan. Deze koppelingen worden versterkt naarmate de tijd vordert, en doen incongruente beelden, ideeën en plaatsen versmelten in een eengemaakte visie, die, hoewel ze verschillende vormen kan aannemen, nog altijd dezelfde onuitwisbare boodschap overbrengt.

Courtney Malick
Los Angeles, augustus 2013
 
 

Dit is de eerste individuele tentoonstelling van Tracey Snelling in Aeroplastics contemporary. Voordien exposeerde ze solo in Brussel in de Taché-Levy gallery (2007 en 2009) en nam ze deel aan twee door Aeroplastics georganiseerde projecten: de groepstentoonstellingen “Fireflies” (Aeroplastics, feb. 2012) en and “That’s all Folks!” (Belort Stadshallen, Brugge dec. 2009- jan. 2010).

Snellings werk is vertegenwoordigd in bekende collecties als Margulies Collection (Miami), David Roberts (Londen), Antonio Dalle Nogare (Italië), Gemeentemuseum Helmond (Nederland), Himalayas Museum (Shanghai), Museum of Fine Arts Houston (Texas), Selfridges (Londen), West Collection (Pennsylvania), 21c Museum (Kentucky), Angel Collection of Contemporary Art (Israël), en Microsoft Art Collection (Redmond, Washington).